Invenzzia » Zasoby / Artykuły / Piszemy galerię zdjęć... / Podsumowanie

10. Podsumowanie

Do napisania wciąż pozostał na formularz dodawania komentarzy, lecz jego budowa jest bardzo podobna do formularza dodawania zdjęcia, dlatego nie będziemy się nim już zajmować. Zobaczmy, czego nauczyliśmy się podczas tworzenia galerii zdjęć:

 1. Umiemy konfigurować Doctrine i OPT.
 2. Umiemy definiować strukturę bazy danych w pliku YAML.
 3. Umiemy tworzyć i rozbudowywać modele Doctrine, korzystając z obserwatorów zdarzeń i automatycznych metod dostępowych.
 4. Poznaliśmy podstawy pracy z językiem DQL i pobieraniem danych poprzez Doctrine.
 5. Dowiedzieliśmy się, jak wykorzystać obiekty modeli do dodawania nowych wierszy do bazy.
 6. Poznaliśmy podstawy pracy z interfejsem linii komend Doctrine.
 7. Umiemy pracować z widokami i systemami wyjścia OPT.
 8. Poznaliśmy zasady pracy z szablonami XML.
 9. Poznaliśmy podstawy dziedziczenia szablonów.
 10. Nauczyliśmy się wykorzystywać sekcje do wygodnego wyświetlania różnych rodzajów list.
 11. Dowiedzieliśmy się, jak budować dynamiczne formularze z komponentów.
 12. Potrafimy wykorzystywać formaty danych do zwiększenia przenośności kodu szablonów i ułatwienia sobie życia.

Lista jest imponująca, ale pamiętaj, że artykuł ten jest zbyt krótki, by zdołać w nim opisać wszystko. Zarówno Doctrine, jak i OPT to rozbudowane biblioteki o dużych możliwościach projektowane do poradzenia sobie nawet z najcięższymi zadaniami. Niemniej mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że faktycznie po opanowaniu pewnych technik praca staje się dużo łatwiejsza i zachęcić do dalszego ich poznawania. Życzę wszystkim, którzy dotarli aż tutaj, udanych projektów.

Pobierz kod źródłowy galerii zdjęć: http://static.invenzzia.org/files/photogallery-pl-0.4.tar.gz

Pytania i wsparcie

To jest koniec tego artykułu. Wróć na początek i zostaw komentarz.