Invenzzia » Zasoby / Artykuły / Piszemy galerię zdjęć... / Przygotowanie

2. Przygotowanie

Prace zaczniemy od zorganizowania struktury kodu źródłowego. Aby nie przeładowywać dodatkowo artykułu zbędnymi rzeczami, nie będzie on oparty o żaden konkretny framework, lecz o najprostsze rozwiązania zapewniające minimum niezbędne do przetrwania. Struktura katalogów będzie mieć następujący układ:

/
/actions
/doctrine
/doctrine/fixtures
/doctrine/migrations
/doctrine/schema
/doctrine/sql
/libs
/libs/Doctrine
/libs/Opl
/libs/Opt
/models
/photos
/photos/thumb
/templates
/templates_c
/tools

Jest tego trochę, dlatego teraz krótkie omówienie:

  1. actions – tutaj umieścimy kody wszystkich akcji, jakie będzie mogła wykonywać nasza galeria.
  2. doctrine – katalog z informacjami o naszej bazie danych dla Doctrine.
  3. libs – kody źródłowe poszczególnych bibliotek
  4. models – katalog na pliki modeli wygenerowane przez Doctrine
  5. photos – katalog na zdjęcia.
  6. templates – katalog na źródłowe szablony
  7. templates_c – katalog na skompilowane szablony
  8. tools – dodatkowe narzędzia (interfejs linii komend Doctrine).

Obie omawiane biblioteki można ściągnąć z następujących lokalizacji:

Z archiwum z Doctrine wyciągamy zawartość katalogu lib i umieszczamy ją w naszym /libs tak, aby mieć plik Doctrine.php umieszczony jako /libs/Doctrine.php. Z archiwum OPT także bierzemy folder lib i umieszczamy jego zawartość w naszym /libs tak, aby uzyskać następujące ścieżki: /libs/Opl/Base.php oraz /libs/Opt/Class.php. Dodatkowo musimy upewnić się, że nasz skrypt posiada prawa zapisu do katalogu templates_c.