Invenzzia » Zasoby / Artykuły / Zarządzanie XML-em w OPT / Wymagania XML-a

1. Wymagania XML-a

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia, czego wymaga od nas standard XML. Lista ta powinna znajdować się w Twojej głowie cały czas, gdyż wiele problemów początkujących użytkowników OPT bierze się z jej braku i próby przemycania rozwiązań, które znają z innych systemów szablonów.

 1. Każdy znacznik XML musi być domknięty. Gdy umieściliśmy w kodzie otwierający <div>, w tym samym szablonie i w tym samym pliku musi pojawić się też zamknięcie: </div>.

 2. Dokument XML może mieć co najwyżej jeden znacznik główny. Poniżej pokazany jest przykład błędnej sytuacji:

  <?xml version="1.0" ?>
  <tresc>
   tutaj jakaś treść
  </tresc>
  <tresc>
   błąd, w dokumencie nie może być drugiego głównego znacznika!
  </tresc>

  Aby naprawić taki dokument, musimy wszystko opakować jeszcze jednym znacznikiem.

 3. W znaczniku, oprócz jego nazwy mogą znajdować się jedynie atrybuty w postaci nazwa="wartość". Każdy atrybut musi mieć wartość.

 4. Dokument powinien zawierać prolog oraz blok DTD (Document Type Definition).

 5. Znaki specjalne w stylu < czy & muszą być kodowane za pomocą encji.

XML nie narzuca żadnych ograniczeń co do formy wartości atrybutu oraz tekstu między znacznikami. Zależy to już od potrzeb konkretnego języka.