Invenzzia » Zasoby / Artykuły / Zarządzanie XML-em w OPT / Zakończenie

9. Zakończenie

Przetwarzanie kodu HTML/XML to jedno z ważniejszych zadań, w którym system szablonów może bardzo pomóc. W Open Power Template z powodu budowy i założeń tego systemu szablonów wygląda to nieco inaczej, lecz jak pokazuje artykuł, wciąż jest proste w zrozumieniu i opanowaniu. Mamy nadzieję, że artykuł ten rozjaśnił wiele zagadnień i pomógł Ci zrozumieć, jak korzystać z dostępnych w OPT narzędzi.

Pytania i wsparcie

To jest koniec tego artykułu. Wróć na początek i zostaw komentarz.